Jak v KOMIXu přistupujeme k návrhu Architektury

14. 4. 2021clock Architektura - čtení

  Jak chápeme architekturu my v KOMIXu? Pro nás, jakožto dodavatele IT řešení pro naše zákazníky, architektura v konečné podobě znamená, jak bude realizovaný systém jako celek fungovat (včetně interakce s okolím), z jakých stavebních kamenů bude poskládán či jaké technologie budou použity.
  Základní otázka, na kterou hledáme v rámci návrhu architektury odpovědi, zní: Jak nejlépe naplnit definované požadavky?
  A to z mnoha hledisek, zejména aby řešení:
  Realizovalo požadované funkce.
  Bylo dostatečně výkonné a umožňovalo i budoucí navyšování výkonu v případě potřeby.
  Zajišťovalo potřebnou úroveň bezpečnosti.
  Umožňovalo a usnadňovalo budoucí rozvoj.
  Respektovalo podmínky a zásady prostředí, jehož má být součástí.
  Bylo optimální z hlediska ekonomických nákladů na realizaci, provoz i následný rozvoj.
  Pro návrh architektury využíváme osvědčené „pomocníky“ jako jsou:
  modelovací jazyky ArchiMate, UML či BPMN,
  nástroje Enterprise Architect a Archi,
  metodické rámce TOGAF, SAFE for Architects nebo Open Agile Architecture.
  Díky zkušenostem z realizace mnoha různorodých projektů u širokého spektra zákazníků víme, že neexistuje jeden univerzální architektonický přístup, že je vždy třeba vzít v potaz okolnosti a správně se rozhodnout, kdy např.:
  Použít krabicové řešení vs. vývoj na míru.
  Postavit monolitickou aplikaci vs. skupinu mikroslužeb.
  Ukládat data do relační databáze vs. no-sql úložišť.
  Zavést synchronní vs. asynchronní komunikaci mezi komponentami.
  Dát přednost datové konzistenci vs. okamžité dostupnosti.
  Dobře navržená architektura je pro nás základem toho, aby budování IT řešení v krátkodobém i dlouhodobém horizontu bylo radostí, nikoliv noční můrou.

Sdílet:

Autor článku

Petr Sobotka

Petr Sobotka