Softwaroví roboti: 5 příkladů, kde je uplatníte a zaměstnanci vám budou děkovat

27. 5. 2020clock RPA - 2 minuty čtení

Nahradit lidi robotem, ano či ne? To je totiž úplně špatně položená otázka. Softwaroví roboti umí zbavit zaměstnance činností a úkolů, které jsou otravné, nikomu se do nich nechce a místo toho, aby je měli rychle za sebou, tráví čas v kuchyňce u kafe nebo na facebooku. Jak z toho ven?

Nudné, rutinní, ale nevyhnutelné činnosti jsou postrachem efektivity. Na pěti příkladech níže zjistíte, že když tyto činnosti automatizujete, lidé se budou moct věnovat kreativní práci s větší přidanou hodnotou. A to je cíl!

Onboarding v HR

Uchazeč o práci akceptoval nabídku a nyní nastává administrativní kolečko (nebo peklo? :-)) Je třeba s uchazečem vyplnit potřebné dotazníky, ty zkontrolovat a údaje z nich zanést do systému. Pokud uchazeč dotazník nevyplní na poprvé správě, je třeba s ním chybějící údaje doplnit. A to znamená další komunikaci a čas. Pokud je vše správně, vytvoří mu v systému osobní profil připravený k aktivaci.

Kde je v tom všem prostor pro uplatnění softwarového robota? “Jedna firma najímala dvakrát ročně 150 brigádníků. Místo aby se lidé v HR věnovali své práci, dvakrát do roka věnovali měsíc tomu, že evidovali a přepisovali údaje 150 lidí do dvou interních systémů. V tuto dobu neměli na nic jiného čas a jejich původní pracovní náplň šla stranou, “ vysvětluje Jaroslav Procházka, Head of IoT v Komixu.

Tento use case je podle Procházky ideálním příkladem. Praxe také ukazuje, že pokud se zaměstnanci dotčeného oddělení zapojí co celého procesu včas, chápou přesně, v čem jim softwarový robot pomůže. “ V tomto případě dostal dokonce jméno a stal se platným “členem” týmu,” doplňuje s úsměvem Procházka.

Organizace školení

Softwaroví roboti se také ukazují jako schopní organizátoři, například školení. Robot komunikuje s lektory, hlídá, zda všichni včas dodali osnovy a sylaby. Urguje ty, kteří si dávají na čas. Všichni, kteří něco podobného někdy organizovali, ví, že tato část je náročná na čas i nervy. Robot je naštěstí vůči stresovým situacím imunní.

Robot také umí vše sestavit do konkrétních kurzů a tyto kurzy rozeslat v nabídce, ať už lidem ve vlastní firmě nebo mimo ni. Zjistí zájem, obsadí termíny, zapíše uchazeče, zablokuje zasedačky atd. Když někdo odpadne, automaticky rozešle email s uvolněným místem dalších uchazečům.

Kontrola údajů v registru smluv

Roboti jsou skvělí na administrativní “opruz”. Představte si robota, který bere do ruky každou smlouvu a kontroluje, zda se nachází v registru smluv, protože firma má povinnost smlouvy zveřejňovat. Většina tam už je, čas od času se objeví nějaká, která tam chybí. Robot ji vytáhne z archivu, začerní osobní údaje a nahraje do systému. Riziko sankcí pro neplnění zákonných povinností klesá k nule.

Kontrola trvalých plateb v pojišťovně

Zde robota nasadili na platby, které nadále chodily na zrušené pojistné smlouvy. Ten nejen chybné platby identifikuje, ale také odesílá upozornění klientům, vrací platby zpět, vytváří reporty. Tento robot tedy dokonce manipuluje s penězi. U tisíců plateb denně šetří čas několika lidí. A ti se mohou třeba věnovat zákazníkům na call centru, kde je jejich přidaná hodnota větší. Ne všichni si chtějí povídat s robotem a na call centru živého člověka ocení.

Pojištění vozidel

Když si koupíte nový vůz, dostanete SPZ na převoz. Přesto už v tuto chvíli musí mít uzavřené povinné ručení. Jakmile dostane přidělenou trvalou SPZ, je třeba ji doplnit. Tuto informaci je třeba vytáhnout z České kanceláře pojistitelů.

V jedné pojišťovně měli na vyhledávání těchto SPZ tým sedmi lidí! Měli se věnovat individuálním požadavkům klientů, ale protože nových SPZ stále přibývá, neměli na nic jiného čas a množily se stížnosti. Softwarový robot si s tím poradil a tým se mohl opět věnovat individuální péči, pro kterou původně vznikl.

Komix je oficiálním partnerm UiPath.

Chcete vědět, zda se vám RPA vyplatí? Napište Jaroslavu Procházkovi e-mail na prochazka2@komix.cz.

Sdílet:

Autor článku

Nikola Wimmerová

Nikola Wimmerová