Jak se stát lepším analytikem

13. 5. 2021 | Analýza |


Tento článek není o hard skills typu UML nebo BPMN, ačkoliv jsou tyto notace pro práci analytika cenné.  Bude převážně o soft skills, které Vás jako analytika můžou posunout dále a Vaše práce bude mít vyšší přidanou hodnotu pro ostatní role v týmu.

Budujte důvěru s Vaším businessem

Staňte se pravou rukou Projektového manažera

Zajímejte se o priority a termíny

Musíte vědět, na kolik MD je změna naceněna

Upozorňujte na nesoulad v projektovém plánu nebo termínech

Učte se z minulosti na základě tvrdých dat

Učte se od vývojářů a testerů

Dokumentujte svoji práci nejenom pomoci modelů

Na co se často zapomíná

Happy day scénář

Role a oprávnění

Ačkoliv výčet možných rad a tipů je nekonečný, protože každý projekt má svá specifika. Výše zmíněné rady Vám mohou pomoci ve vaší práci. Snad Vám pomůžou!

Sdílet:
FB LinkedIn

Autor článku

Zuzana Matějková