ŘÍDÍME SE MANIFESTEM AGILNÍHO VÝVOJE

Pro vývoj software využíváme agilní přístup tam, kde zadání není zcela jasné předem.

POČÁTKY ZÁJMU O AGILE V KOMIXU

Počátky zájmu o Agile v Komixu lze datovat do roku 2007. V duchu hesla „všechno zlé je pro něco dobré“ se dva naši kolegové, Petr Sobotka a Jiří Marschal, začali po zkušenostech z velmi náročné první fáze projektu CDBP (biometrické pasy) zajímat o to, jak přistupovat k realizaci projektů „jinak“ – myšleno, než pouze za použití metod klasického vodopádového projektového řízení.

  V rámci hledání alternativních cest narazili i na v té době se ve světě rozšiřující agilní metodiky, nastudovali si dostupné informace a šířili povědomí o těchto technikách i mezi další kolegy. Postupně se začaly na některých projektech (stále navenek vodopádových) aplikovat vybrané agilní techniky, až se např. interní iterační vývoj, průběžné testování, denní schůzky, retrospektivy a další staly běžnou součástí práce „progresivnějších“ komixích týmů.

   Postupem času přešly zejména některé interní rozvojové aktivity do plně agilního režimu. A na většině zákaznických projektů se po několika letech podařilo obecně použitelné a přínosné agilní techniky zavést jako rutinní součást práce týmů.

   NÁŠ PŘÍSTUP

   Ve většině případů využíváme u agilního vývoje framework Scrum. Ve výjimečných případech je možné přejít krátkodobě k variantě Kanban.

   Pro vývoj větších projektů, které vyžadují synchronizace dvou a více vývojových týmů, používáme interně metodiku LeSS.

   Na velkých projektech využíváme škálovací framework podle volby zákazníka. Preferujeme škálování podle frameworku LeSS. U některých zákazníků na jejich žádost framework SaFE®

   JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ AGILNÍ VÝVOJ

   Před 4 lety jsme získali projekt na celkové přepsání zastaralé aplikace. Zadání nebylo vůbec jednoduché a ještě složitější bylo takové celkové přepsání nacenit a zasadit do času. Proto jsme zákazníkovi navrhli, že bychom místo klasického vodopádového přístupu, na který byl zvyklí, zavedli agilní vývoj.

    V tomto přístupu jsme mohli aplikaci přepisovat postupně po malých kouscích tak, že si mohl klient v průběhu vývoje říct, zda mu vyvíjená funkcionalita vyhovuje, jestli je potřeba některé funkce upravit, přidat nebo úplně zrušit.

     Při klasickém vodopádovém projektu bychom strávili měsíce nad psaním rozsáhlé analýzy a každý změnový požadavek by znamenal vícepráce, změnové řízení a navýšení ceny za dílo. Zavedení agilního vývoje chvíli trvá, je potřeba sestavit dobrý tým, který spolu dokáže dobře a efektivně komunikovat. Přesvědčit zákazníka a získat si jeho důvěru. Pokud se to ale podaří, agilní vývoj přináší mnoho výhod:

    • Transparentnost je v agilním vývoji klíčová, protože vývojový tým úzce spolupracuje se zákazníkem a ten má přehled o stavu vývoje, ale i překážkách, který vývoj provázejí
     • Průběžně vznikající dokumentace, na začátku nevzniká robustní analýza, ale dokumentace vzniká postupně v průběhu vývoje. Analýza je proto stále živá a aktuální
      • Efektivita týmu je zajištěná úzkou spoluprací v týmu na denní bázi a včasným řešením překážek a otevřených bodů
       • Schopnost přizpůsobit se změně je základní atribut agilního vývoje. Tým je na změny připraven a umí se jim rychle přizpůsobit
        • Zákazník je spokojený, protože každých 14 dní vidí nový přírůstek, může si vše osahat a otestovat a hlavně sám směřovat další kroky vývoje … A O TO JDE PŘEDEVŠÍM
        • Reference

         Domluvte si s námi schůzku

         +420 257 288 211 recepce@komix.cz
         Drtinova 467/2a
         150 00 Praha
         08:00 - 18:00