Provozní reporty na míru

Managment EUC kliniky potřeboval pracovat s integrovanými daty z oblasti financí, produkce a utilizace zdrojů. Generování provozních reportů na míru bylo třeba nastavit pro čtyři specifické úrovně organizace - podle kliniky, segmentu péče, odbornosti a pracoviště. Vytvořili jsme otevřené dashboardy, které umožňují rozšiřování o další kliniky, laboratoře nebo byznysové segmenty. Kromě toho vytváří ad hoc detailní analýzy ukazatelů.