KOMIX SMART CLOUD SERVICES

Chcete-li zrychlit zavedení nových služeb i aplikací, zvýšit bezpečnost, dostupnost, postupovat agilně, podpořit modernizaci, zkrátka být celkově flexibilní firmou, cloud je správný směr.

V dnešní době je architektura cloudových a distribuovaných systémů důležitá téměř pro každý systém v podniku.

NÁŠ PŘÍSTUP

Chápeme potřeby podniků a víme, jak jim pomoci dosáhnout společných cílů pomocí cloudových služeb. Máme praktické znalosti od architektury Cloud Enterprise přes aplikační architekturu až po vývoj.

Za posledních několik let jsme vyvinuli desítky aplikací postavených na cloudových službách. Máme nejrozsáhlejší a nejhlubší znalosti o cloudových službách Azure, ale máme také zkušenosti s AWS a hybridními řešeními.

Řešení obvykle stavíme přes platformu jako službu (PaaS) a bezserverové služby na podporu modernizace a nižších nákladů na údržbu aplikací.

Při navrhování řešení věnujeme pozornost použití well architecture frameworku a základních pilířů architektury.

Kromě toho s využitím následujících zásad podporujeme také agilitu, modernizaci a udržitelnost řešení.

Při navrhování a implementaci produktů a služeb využíváme širokou škálu cloudových služeb, abychom využili nejvhodnější službu pro daný scénář.

Naše úsilí směřuje k co nejrychlejšímu nasazení aplikací v podobě PoC nebo MVP ve výrobě do pilotního provozu tak, aby co nejdříve produkoval hodnotu a řešil problém, který má byznys.

Produkty, služby a projekty, které implementujeme, se liší ve složitosti řešení potřebného k naplnění obchodního případu a jeho požadavků. Od webových aplikací postavených na jednoduché elegantní architektuře až po složité scénáře požadované Orchestra Platformy jako AKS, EKS a další. Většina našich projektů využívá architekturu N-tier, event-driven nebo microservices, ale známe také Big Data a Big Compute Architecture. I v případě komplexních řešení dbáme na jednoduchosti a přehlednosti.

Domluvte si s námi schůzku

+420 257 288 211 recepce@komix.cz
Drtinova 467/2a
150 00 Praha
08:00 - 18:00