ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE NASMĚRUJE VAŠE PODNIKÁNÍ NA SPIRÁLU ÚSPĚCHU

Robotická procesní automatizace (RPA) zvyšuje kvalitu práce s daty a výsledných procesů. Eliminuje lidské chyby, zlepšuje compliance.

ZAČNĚTE S RPA

Pomocí RPA automatizujete opakující se procesy, které jsou založené na jasných pravidlech. Automatizace založená na RPA dokáže ve firmě výrazně snížit objem lidské práce s malou přidanou hodnotou.

Robotická procesní automatizace vám pomůže fungovat efektivněji, agilněji a dosahovat vyšších zisků. Zákazníci budou spokojenější, protože je dokážete obsluhovat rychleji, bez zbytečných průtahů a personalizovaněji. Zaměstnanci se konečně zbaví nekonečných nudných úkolů, které jim zabírají čas, a získají tak prostor pro zodpovědnější a kreativnější práci s vyšší přidanou hodnotou.

Robotická procesní automatizace je nejrychleji rostoucím segmentem na softwarovém trhu.

(Gartner)

KDĚ VYUŽIJETE RPA

ZÁKAZNICKÁ ZKUŠENOST

 • automatická práce s formuláři
 • automatizace kontaktních center
 • vyřizování požadavků a stížností
 • personalizace

ANALÝZA DAT

 • data mining
 • čištění dat
 • automatický reporting
 • sledování výkonnosti

INTERNÍ PROVOZNÍ PROCESY

 • finance a účetnictví
 • procesy na HR oddělení
 • provoz a služby IT
 • dodavatelský řetězec
 • obchodní administrativa
 • zákaznické služby a podpora
 • prodej

AUDIT A KONTROLA

 • provozní compliance
 • regulatorní compliance
 • ochrana a bezpečnost dat
 • automatizované kontrola
 • řízení rizik

TECHNOLOGIE

 • systémová integrace včetně integrace legacy systémů
 • verifikace a validace da

CO LZE ROBOTIZOVAT

Domluvte si s námi schůzku

+420 257 288 211 recepce@komix.cz
Drtinova 467/2a
150 00 Praha
08:00 - 18:00